We zijn zeer kleinschalig en hebben plek voor 12 kinderen per dag.

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor in principe minimaal 2 en maximaal 4 dagen per week. Het minimum aantal dagen heeft ook te maken met het aantal dagen dat de ouder werkt. Indien dit 1 dag betreft, kan wel een opvangplek voor 1 dag geboden worden. In dat geval zullen we u vragen een van de rustige dagen te gebruiken, namelijk woensdag of vrijdag.

Inschrijven

Debicare Nederland BV verzorgt alle inschrijvingen, plaatsingen, contracten en wachtlijstbeheer. Ook kunnen zij u adviseren bij de aanvraag van uw kinderopvang toeslag. Onze contactpersoon bij Debicare is Kim Bomius.

Een inschrijfformulier kunt u opvragen via mail of per post bij:
Kim Bomius
Accountmanager DebiCare Nederland BV
Bijdorp-Oost 28
2992 LA  Barendrecht
Tel: 0180 – 555 911

email: k.bomius@debicare.nl

Wij vragen € 15,- inschrijfkosten om zo een reeël beeld te hebben van de kinderen die echt komen. Deze inschrijfkosten worden direct besteed aan uw kind in de vorm van slofjes.

slofjes 1 slofjes 2 slofjes 3slofjes 4

U kunt het inschrijfgeld overmaken naar bankrekeningnummer: 1678.31.704 t.n.v. Kindercentrum Kind in Beeld o.v.v. inschrijving (naam kind of in geval van een zwangerschap baby + achternaam).


Meest recente berichten

Archief

Categorieën