Visie

Onze visie en pedagogische uitgangspunten op de ontwikkeling van het kind zijn gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner, waar bijvoorbeeld ook de Vrije School op gebaseerd is. De eigenheid van het kind staat hierin centraal. We zien het als taak van het kinderdagverblijf om de juiste voorwaarden te scheppen, waardoor de kinderen zich vanuit zichzelf kunnen ontwikkelen en uitdrukken.

Bij de inrichting is gekozen voor natuurlijke materialen en mooie warme kleuren. De nadruk ligt op de warme, huiselijke sfeer. Voor iedere leeftijd is er passend spelmateriaal, eveneens van natuurlijke materialen. Wij kiezen daar bewust voor, omdat de waarnemingsorganen van het kind zier hierdoor goed kunnen ontwikkelen. Ze helpen het kind vertrouwd te raken met de wereld en zich er in thuis te voelen.

Het spelmateriaal is eenvoudig van vorm en geeft de kinderen de vrijheid tot eigen fantasiespel te komen. De knusse speelhoekjes en de seizoentafel op de verschillende groepen dragen bij aan een behaaglijke sfeer waarin onze verbondenheid met elkaar en met de natuur doorstraalt.

speelhoek 1seizoenstafel hefst

Pedagogische uitgangspunten

In de eerste zeven jaar ligt bij de ontwikkeling van het kind de nadruk op het fysieke lichaam. Het letterlijk ‘goed in je vel’ komen is van groot belang.

Het kleine kind is vol vertrouwen en heeft een grote openheid voor zijn omgeving. Alle zintuigen staan open. Een baby neemt nog vooral waar, maar niet passief. Juist vanuit een innerlijke actieve belangstelling voor de wereld komt het tot nabootsing. Nabootsing gaat overigens veel verder dan het nadoen van taal en handelingen. Kinderen nemen juist ook de morele inhoud van woord en daad waar. Dus de intentie of het plezier waarmee iets wordt gedaan. Juist die morele inhoud legt het fundament voor het zieleleven.

Door die grote openheid kan het zich niet afsluiten voor indrukken. Dat geeft ons volwassenen de grote verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan en de rust te creëren die nodig is.

Ook de zintuigontwikkeling staat hierin centraal. Hierbij zien wij ook de tastzin als een van de zintuigen. Met alle zintuigen ontdekt het kleine kind zichzelf en de wereld. Daarom kiezen we met zorg de materialen die we het kind aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat dit natuurlijke materialen zijn zodat zijn nog ontwikkelende zintuigen niet ‘in de war’ raken.

Meer over deze pedagogische uitgangspunten zal te lezen zijn in het pedagogisch beleidsplan.

De groep

De groepsindeling wordt mede ingegeven door de mogelijkheden en grenzen van het gebouw. Bij Het Kleine Volkje betekent dit voorlopig één verticale groep voor 12 kinderen.

Aangrenzend aan de verblijfsruimte is een slaapkamer  waar de kleine kinderen kunnen slapen. Voor de wat grotere kinderen wordt tussen de middag een slaapplek gemaakt op de groep. Bij ons slapen/rusten alle kinderen. Wanneer een kindje van bijna 4 niet meer slaapt dan kan hij/zij wakker blijven en wordt er met dit kindje iets ondernomen (wandeling, boodschapje, spelletje of verhaaltje elders) waardoor de rust op de groep gewaarborgd is.

Voor alle kinderen, groot en klein, scheppen we een sfeer van rust en harmonie waarin het kind zich geborgen kan voelen. Ook warmte en ritme zijn hier belangrijke pedagogische elementen.

Warmte en ritme

Sommige, met name onrustige, baby’s bakeren we (in overleg met de ouders) in. Dit helpt hen de rust te vinden en zo een gezond slaap-waakritme op te bouwen. Ook ondersteunt het de spijsvertering door de warmte die het hen in het buikgebied geeft. We zorgen ervoor dat elk kind zo veel mogelijk het eigen eet- en slaappatroon kan aanhouden, zodat het verschil tussen de ‘opvang-dag’ en de ‘thuisdag’ niet te ingrijpend is.

Warmte vinden we erg belangrijk voor een algeheel welbevinden van het kind. Door een kind aangenaam warm te houden verliest het geen onnodige energie en gaat alle kracht die het kind heeft zitten in het groeien en ontwikkelen van zijn lichaam. Dat is de reden dat we een actief sloffen beleid hebben.

Natuurlijk is er veel aandacht voor de persoonlijke verzorging van de kinderen. Zo worden voor het slapen gaan de voetjes van de baby’s warm gewreven met olie en is er ook tijd voor gewoon even op schoot zitten en een knuffel. Het verschonen van een luier is dan ook niet zomaar en handeling aan de lopende band, maar een één-op-één aandacht moment. Zeker niet het moment om ook nog even het weekend door te spreken met een collega, om maar iets te noemen.

Op verschillende momenten van de dag zitten we gezamenlijk rond de grote tafel. Het ochtendrondje, de maaltijd en het fruithapje hebben elk hun eigen ritueel. Er wordt gezongen, gegeten en gedronken en vooral genoten van het samenzijn. De kinderen zien wie er die dag allemaal aanwezig zijn en leren spelenderwijs dat je soms ook even op je beurt moet wachten.

In de groep wordt in huiselijke sfeer gezamenlijk de dag beleefd in een vast dagritme. De maaltijden aan tafel met de bijbehorende liedjes vormen een steeds terugkerend ritueel. Daaromheen wordt gezamenlijk ‘het grote huishouden’ gevoerd.

Samen met de kinderen doen we de dagelijkse dingen, gewoon net als thuis. We hangen en vouwen de was en na de maaltijd wordt de tafel gepoetst en de vloer geveegd. We bakken ons brood of maken appelmoes. Allerlei gezonde en gezondmakende bezigheden die gezellig zijn om samen te doen. Door onze aandacht voor deze taken voelen de kinderen zich vanzelf uitgenodigd om mee te doen. Spel en huishouden gaan voor hen vaak naadloos in elkaar over.

Natuurlijk is er ook ruimschoots gelegenheid om vrij te spelen, samen met de andere kinderen of even lekker alleen in een van de knusse speelhoekjes.

Als het weer het enigszins toelaat gaan we tweemaal per dag met alle kinderen naar buiten. Er kan buiten volop worden gespeeld en ontdekt. We gaan ook soms wandelen naar een nabijgelegen park. Ook hebben we op het buitenplein kippen. Altijd spannend of er een ei is gelegd…..

Behalve de dagen beleven de kinderen ook de seizoenen van het jaar intensief door de hieraan aangepaste aankleding van de ruimte en liedjes en het vieren van de jaarfeesten.

buiten spelenkippen 2palmpasenbloemen water geven

Slapen

Na de maaltijd is het voorlees tijd en daarna gaan de kinderen slapen. Zoals eerder genoemd, bij ons slapen alle kinderen in principe tussen de middag. En wanneer zij niet sapen dan rusten zij wel. Een opvangdag is voor de meeste kinderen toch behoorlijk intensief waardoor wij dit belangrijk vinden. Wanneer kinderen tussen de middag echt niet meer slapen, hebben zij de gelegenheid om te rusten of iets rustigs te doen.

Een dag op de opvang kan heel gezellig zijn, maar ook erg intensief. Daarom streven we ernaar dat de kinderen niet te lange dagen maken en ook de broodnodige rust krijgen, in de dag maar ook in de week en in het jaarritme.


Meest recente berichten

Archief

Categorieën